IMAGINE

 


Stijgende temperaturen.
Tijd tikt brandende druppels.

Het groeit nog, het bloeit nog,
het valt nog, het stijgt nog!

Imagine is een installatie in het kader van SET#WEST, een expositie van installatiekunstenaarsnetwerk SET#NET in de kunstetalages van Kunsttraject in Amsterdam-West. Deze installatie wil een poëtisch beeld zijn in de openbare ruimte. Het beeld is gewild ambigu van betekenis. Je kunt het op verschillende manieren bekijken. Als de zon ondergaat, worden de glazen bloemen op de achterwand geprojecteerd.
Imagine is een vervolg op de installatie ‘BREEK’ uit 2010, die gezien kan worden als een gedroomde wereld van licht, projectie en transparantie, van glas, ijs, vuur en water. De installatie is ontstaan uit een fascinatie voor natuurlijke vormen en processen en tegelijkertijd uit ongerustheid over klimaatveranderingen en de moeizame discussie over de aanpak daarvan.
‘Imagine, fears and dreams’, reflecteert ook de ‘klimaatveranderingen’, die er op dit moment zijn in de organisatie van onze samenleving. Kan een organisatie ook te groot worden en welke gevolgen heeft dat voor onze persoonlijke vrijheid: de keuzes die we maken in het tegemoet te treden van onze angsten en het verwezenlijken van onze dromen? Is er nog ruimte voor veelvormigheid en natuurlijke processen?


www.setnet.info  Home  Projecten   Nieuws   Contact